برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات فقه و اصول
 1 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات فقه و اصول
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه کردستان
مدیرمسئول:  دکتر سهیلا رستمی
سردبیر:  دکتر سعید نظری توکلی
:تارگاه  https://mfu.uok.ac.ir/
رایانامه:  mfu@uok.ac.ir
تلفن:  33664600 (داخلی 2253)- (087)
نشانی:  سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان شماره 1، اتاق 211، کدپستی: 6617715175
کد ISSN:  4407-2676
نوع نشریه:  دو فصلنامه