نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله تحقيقات پزشكي صارم (دانشنامه صارم در طب باروری)
 17 دوره 
عنوان نشریه:  مجله تحقيقات پزشكي صارم (دانشنامه صارم در طب باروری)
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دكتر ابوطالب صارمي
مدیرمسئول:  دكتر ابوطالب صارمي
سردبیر:  دكتر فرخنده بهجتي
:تارگاه  https://saremjrm.com/
رایانامه:  saremcrc@gmail.com, saremjrm@gmail.com
تلفن:  44670883 (021)
نمابر:  44670432 (021)
نشانی:  شهرك اكباتان، انتهاي فاز 3،‌ بيمارستان فوق تخصصي صارم، کدپستی:1396956111
کد ISSN:  2476-3470
نوع نشریه:  فصلنامه