برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جستارنامه ادبیات تطبیقی
 7 دوره 
عنوان نشریه:  جستارنامه ادبیات تطبیقی
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مدیرمسئول:  دکتر محمد حسین فلاح
سردبیر:  دکتر محمود صادق زاده
:تارگاه  http://www.jostarnameh.ir/
رایانامه:  jostarnameh@iauyazd.ac.ir
تلفن:  8211391-9 (035) (داخلی 2512)
صندوق پستی:  89195-155
نشانی:  یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی ، کدپستی: 8916871967
کد ISSN:  2645-4882
نوع نشریه:  فصلنامه