برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش های حسابرسی
 1 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش های حسابرسی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  جامعه حسابداران رسمی ایران
مدیرمسئول:  دکتر سیدمحمد علوی
سردبیر:  دکتر زهرا پورزمانی
:تارگاه  http://article.iacpa.ir/
رایانامه:  info@iacpa.ir
تلفن:  42925(021) (داخلی 110)
نمابر:  88801910 (021)
صندوق پستی:  15875-7543
نشانی:  تهران خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریخان زند، خیابان شهید امانی، پلاک 4، کدپستی:1598866416
نوع نشریه:  فصلنامه