برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش انتظامی همدان
 1 دوره
عنوان نشریه:  دانش انتظامی همدان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا - تحقیقات کاربردی همدان
مدیرمسئول:  دکتر سلمان امیری لرگانی
سردبیر:  دکتر محمد رضا یوسف زاده
:تارگاه  http://hamedan.jrl.police.ir
رایانامه:  dt.hamedan@police.ir
تلفن:  21822008 (081)
نمابر:  21822152 (081)
نشانی:  همدان، میدان باباطاهر، بلوار شهدای نیروی انتظامی، دفتر تحقیقات کاربردی، کدپستی: 6513645696
کد ISSN:  2383-3548
نوع نشریه:  فصلنامه