نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک
 6 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  کمیته ملی المپیک
مدیرمسئول:  دکتر سید رضا صالحی امیری
سردبیر:  دکتر مهرداد نوابخش
:تارگاه  http://www.olympic-journal.ir/
رایانامه:  olympicjournal20@gmail.com
تلفن:  26203425-021
نمابر:  26203374-021
نشانی:  تهران، بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، خیابان سئول شمال، کمیته ملی المپیک، کدپستی: 1995614336
کد ISSN:  2717-4336
نوع نشریه:  فصلنامه