نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش
 6 دوره 
عنوان نشریه:  مدیریت و چشم انداز آموزش
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه مدیریتی فکر نو اندیش
مدیرمسئول:  مهدی خداپرست
سردبیر:  اسماعیل کاظم پور
:تارگاه  http://www.jmep.ir/
رایانامه:  fekrenoandish.jmep.ir@gmail.com
تلفن:  52211444 (011)
نشانی:  مازندران ، چالوس،خیابان شریعتی ، بعد از گلشن 1، ساختمان خداپرست ،طبقه1، کدپستی: ۴۶۶۱۶۶۸۱۸۷
کد ISSN:  2716-9820
نوع نشریه:  فصلنامه