نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش در آموزش علوم ابتدايي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در آموزش علوم ابتدايي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فرهنگيان
مدیرمسئول:  دکتر پروين سالاری چينه
سردبیر:  دکتر رضا صابري
:تارگاه  http://reek.cfu.ac.ir/
رایانامه:  mostafa.balvardi@gmail.com
تلفن:  33311919 (034)
نشانی:  دانشگاه فرهنگيان
کد ISSN:  2676-5500
نوع نشریه:  دو فصلنامه