برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فرهنگيان
مدیرمسئول:  دکتر نصراله صالحي
سردبیر:  دکتر علی صادقی
:تارگاه  http://alborzmag.cfu.ac.ir/
رایانامه:  alborz.mag.rse@gmail.com
تلفن:  36552585 (026)
نمابر:  36504630 (026)
صندوق پستی:  3175955343
نشانی:  کرج، جاده ملارد، نرسيده به پل شهداي ارتش، دانشگاه فرهنگيان استان البرز، پرديس حکيم فردوسي، کدپستی: 1956764657
نوع نشریه:  فصلنامه