نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فناوری آزمون های غیرمخرب
 7 دوره 
عنوان نشریه:  فناوری آزمون های غیرمخرب
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران
مدیرمسئول:  مهندس میرمجید قائمی
سردبیر:  دکتر فرهنگ هنرور
:تارگاه  http://www.jndttech.ir/
رایانامه:  jndttech@gmail.com
تلفن:  81032225 (021)
نشانی:  تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، پ 76، کدپستی: 1597633141
کد ISSN:  6655-2676
نوع نشریه:  دو فصلنامه