برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
 4 دوره 
عنوان نشریه:  تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه زابل
مدیرمسئول:  دکتر اسماعیل سیدآبادی
سردبیر:  دکتر محمد رضا اصغر پور
:تارگاه  http://cropscience.uoz.ac.ir
رایانامه:  csraa.uoz1@gmail.com
تلفن:  31232102 (054)
نمابر:  31232101 (054)
نشانی:  زابل، کیلومتر 2 جاده بنجار، پردیس دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، کدپستی: 35856-98613
کد ISSN:  2423-611X
نوع نشریه:  دو فصلنامه