برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی
 28 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات تاریخ انتظامی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
مدیرمسئول:  رضا بیگدلو
سردبیر:  دکتر محمد امیر شیخ نوری
:تارگاه  http://hir.jrl.police.ir/
رایانامه:  motaleat.tarikh@gmail.com
تلفن:  81886048 (021)
نشانی:  اتوبان کردستان بسمت شمال، خیابان شهید یاسمی ، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، کدپستی: 19395-6516
کد ISSN:  2383-3637
نوع نشریه:  فصلنامه