برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی
 4 دوره 
عنوان نشریه:  مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزش عالی آیندگان
مدیرمسئول:  سید اسماعیل نجفی
سردبیر:  اکبر عالم تبریز
:تارگاه  http://www.journal-fea.com
رایانامه:  jfea@aihe.ac.ir
تلفن:  43610428 (011), 09113958681
نمابر:  54288856 (011)
نشانی:  مازندران، تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهیدان دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان، کدپستی: ۴۶۸۱۸۵۳۶۱۷
کد ISSN:  2717-3453
نوع نشریه:  فصلنامه