نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه
 4 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش های برنامه و توسعه
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
مدیرمسئول:  علیرضا آزموده اردلان
سردبیر:  محمدباقر نوبخت
:تارگاه  http://www.journaldfrc.ir
رایانامه:  journal@dfrc.ir
تلفن:  021-43306000
نمابر:  021-88928936
نشانی:  خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، خیابان سپند شرقی، پلاک 16، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، کدپستی:1598994911
کد ISSN:  2645-7466
نوع نشریه:  فصلنامه