برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه گل و گیاهان زینتی
 2 دوره 
عنوان نشریه:  گل و گیاهان زینتی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
مدیرمسئول:  دکتر پژمان آزادی
سردبیر:  دکتر حسن صالحی
:تارگاه  http://flowerjournal.ir/
رایانامه:  ijop.isop@gmail.com
تلفن:  09044189032
صندوق پستی:  37815137
نشانی:  محلات، دهکده گل، پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی، کدپستی: 3781556365
کد ISSN:  26765993
نوع نشریه:  دو فصلنامه