نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 5 دوره 
عنوان نشریه:  خانواده درمانی کاربردی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ایرانی مطالعات زنان
مدیرمسئول:  دکتر سیدعلی دربانی
سردبیر:  دکتر شکوه نوابی نژاد
:تارگاه  http://www.aftj.ir/
رایانامه:  aftjournal@gmail.com
تلفن:  66915616-021
نمابر:  66915616-021
نشانی:  جمالزاده جنوبی، روبروی کوچه کاج، پلاک 104، طبقه 3، واحد 7
کد ISSN:  2717-2430
نوع نشریه:  فصلنامه