نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مدیریت دانش اسلامی
 6 دوره 
عنوان نشریه:  مدیریت دانش اسلامی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیرمسئول:  حجت الاسلام والمسلمین محمد هادی یعقوب نژاد
سردبیر:  حجت الاسلام والمسلمین حسین حسن زاده
:تارگاه  http://jikm.isca.ac.ir/
رایانامه:  jikm@isca.ac.ir
تلفن:  31156910 (025)
نمابر:  31156910 (025)
نشانی:  قم، پردیسان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه همکف، اداره نشریات، کدپستی: 3715616159
کد ISSN:  2476-7255
نوع نشریه:  دو فصلنامه