برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فصلنامه ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی
 8 دوره 
عنوان نشریه:  فصلنامه ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران
مدیرمسئول:  دکتر عباس معدن دار آرانی
سردبیر:  پرفسور گلنار مهران
:تارگاه  http://journal.cesir.ir/
رایانامه:  irancomparative@gmail.com
تلفن:  88600656 (021)
کد ISSN:  2588-7270
نوع نشریه:  دو فصلنامه