برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توسعه حرفه اي معلم
 12 دوره 
عنوان نشریه:  توسعه حرفه اي معلم
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فرهنگيان
مدیرمسئول:  دکتر يحيي معروفي
سردبیر:  دکتر محمدرضا يوسف زاده
:تارگاه  http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/
تلفن:  081-38262561, 081-38262561
نمابر:  081-38252890
کد ISSN:  2476-5600
نوع نشریه:  فصلنامه