برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در تربیت معلم
 8 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در تربیت معلم
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فرهنگیان
مدیرمسئول:  دکتر رضا ساکی
سردبیر:  دکتر منیره رضایی
:تارگاه  http://te-research.cfu.ac.ir/
کد ISSN:  2645-7725
نوع نشریه:  فصلنامه