نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در آموزش زيست شناسي
 8 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در آموزش زيست شناسي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فرهنگيان
مدیرمسئول:  دکتر اعظم غلامي
سردبیر:  دکتر زهرا زارع
:تارگاه  http://bioedu.te.cfu.ac.ir/
رایانامه:  Bioedu@cfu.ac.ir
تلفن:  021-66951758
نمابر:  021-66413961
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، حد فاصل چهار راه کالج و چهار راه ولي عصر، کوچه شهيد سعيد، پلاک ،17 کد پستي: 1591637951
نوع نشریه:  فصلنامه