برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي
 2 دوره
عنوان نشریه:  افق توسعه آموزش علوم پزشكي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر فريبرز ثميني
سردبیر:  دكتر جواد سراباداني
تارگاه:  http://hmed.mums.ac.ir
رایانامه:  HMED@mums.ac.ir
تلفن:  38439490 (051)
نمابر:  38420305 (051)
نشانی:  مشهد، خيابان دانشگاه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي مشهد (قرشي)، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، دفتر مجله افق توسعه آموزش علوم پزشكي، كدپستي: 9138813944
کد ISSN:  2228-6438
نوع نشریه:  دو فصلنامه