برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه معماري اقليم گرم و خشك
 7 دوره 
عنوان نشریه:  معماري اقليم گرم و خشك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه يزد
مدیرمسئول:  كاظم مندگاري
سردبیر:  علي غفاري
:تارگاه  http://smb.yazd.ac.ir
رایانامه:  ahdc@journals.yazd.ac.ir
تلفن:  36222945 (035)
نشانی:  يزد، خيابان امام خميني، كوچه سهل بن علي، دانشكده هنر و معماري، دفتر مجله معماري اقليم گرم و خشك
نوع نشریه:  دو فصلنامه