برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
 1 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
مدیرمسئول:  دكتر فاطمه سيدي
سردبیر:  دكتر محمد توكلي
:تارگاه  http://journal.jmu.ac.ir
رایانامه:  ha.jmu2018@gmail.com
تلفن:  43317803 (034)
نشانی:  جيرفت، بلوار پاسداران، ساختمان معاونت تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
کد ISSN:  2538-2810
نوع نشریه:  فصلنامه