برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علوم سبزي ها
 1 دوره
عنوان نشریه:  علوم سبزي ها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه ايلام
مدیرمسئول:  دكتر محمدجواد زارع
سردبیر:  دكتر مهدي صيدي
:تارگاه  http://iuvs.ilam.ac.ir
نشانی:  ايلام، دانشگاه ايلام
کد ISSN:  2676-4814
نوع نشریه:  دو فصلنامه