مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه رهيافت هاي نو در علوم ورزشي
 1 دوره
عنوان نشریه:  رهيافت هاي نو در علوم ورزشي
زمینه تخصصی:  ---
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  غلامعلي كارگر
سردبیر:  بختيار ترتيبيان
تارگاه:  http://nass.atu.ac.ir
رایانامه:  NASS@ATU.AC.IR
تلفن:  48394112 (021)
نشانی:  تهران، انتهاي اتوبان حكيم غرب، ورودي غربي ورزشگاه آزادي، روبروي هتل المپيك، گروه فيزيولوژي ورزشي، كدپستي: 1485743411
کد ISSN:  2588-6614
نوع نشریه:  دو فصلنامه


0