نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين الملل
 5 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات اقتصاد سياسي بين الملل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه رازي
مدیرمسئول:  فرهاد دانش نيا
سردبیر:  فرهاد دانش نيا
:تارگاه  http://ipes.razi.ac.ir
رایانامه:  ipes@razi.ac.ir
تلفن:  38360650 (083)
نمابر:  38360650 (083)
نشانی:  كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، روبروي بيمارستان امام علي (ع)، دانشكده علوم اجتماعي و تربيتي، دانشگاه رازي
کد ISSN:  2383-3602
نوع نشریه:  دو فصلنامه