مشخصات نشریه:  

فصلنامه فناوري در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها
 2 دوره
عنوان نشریه:  فناوري در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها
زمینه تخصصی:  ---
صاحب امتیاز:  موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ
مدیرمسئول:  پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:  فرحناز نورمحمديان
تارگاه:  http://pccc.icrc.ac.ir
رایانامه:  PCCC@ICRC.AC.IR
تلفن:  22952882 (021)
نمابر:  22952882 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه صياد شيرازي شمالي، خروجي لويزان، ميدان حسن آباد، خيابان وفامنش، نبش كوچه شمس، پلاك 55 ، دفتر نشريه انگليسي
کد ISSN:  2008-2134
نوع نشریه:  فصلنامه


0