نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علم زبان
 3 دوره 
عنوان نشریه:  علم زبان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  رضامراد صحرايي
سردبیر:  محمد دبيرمقدم
:تارگاه  http://ls.atu.ac.ir
رایانامه:  is@atu.ac.ir
تلفن:  88683705 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه چمران، پل مديريت، روبروي دانشگاه امام صادق، خيابان علامه طباطبايي جنوبي، نبش حق طلب، دانشكده ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي، دانشگاه علامه طباطبايي، گروه زبان شناسي
کد ISSN:  2423-7728
نوع نشریه:  دو فصلنامه