برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه اپي ژنتيك
 2 دوره 
عنوان نشریه:  اپي ژنتيك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدیرمسئول:  دكتر درمحمد كردي تمنداني
سردبیر:  دكتر درمحمد كردي تمنداني
:تارگاه  http://jep.usb.ac.ir
تلفن:  31136369 (054)
نوع نشریه:  دو فصلنامه