برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه منابع ژنتيكي
 1 دوره
عنوان نشریه:  منابع ژنتيكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مازندران
مدیرمسئول:  اباصلت حسين زاده كلاگر
سردبیر:  اباصلت حسين زاده كلاگر
:تارگاه  http://sc.journals.umz.ac.ir
رایانامه:  JGRUMZ@GMAIL.COM
کد ISSN:  2423-4257
نوع نشریه:  دو فصلنامه