برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله نجوم و اختر فيزيك ايران
 1 دوره
عنوان نشریه:  مجله نجوم و اختر فيزيك ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه دامغان
مدیرمسئول:  پروفسور سعداله نصيري قيداري
سردبیر:  پروفسور يوسف ثبوتي
:تارگاه  http://ijaa.du.ac.ir
رایانامه:  IJAA@DU.AC.IR
تلفن:  35220236 (023)
نمابر:  35220236 (023)
نشانی:  دانشگاه دامغان، دامغان، ايران، كدپستي: 36716-41167
کد ISSN:  2322-4924
نوع نشریه:  دو فصلنامه