نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله انجمن مهندسي صوتيات ايران
 9 دوره 
عنوان نشریه:  مجله انجمن مهندسي صوتيات ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسي صوتيات ايران
سردبیر:  دكتر منيژه مختاري ديزجي
:تارگاه  http://joasi.ir
رایانامه:  s.acoustics@chmail.ir
تلفن:  88867615 (021)
نشانی:  تهران، خيابان ايرانشهر، پلاك 47، واحد 3
کد ISSN:  2345-5748
نوع نشریه:  دو فصلنامه