برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت كسب و كار بين المللي
 7 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت كسب و كار بين المللي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  سيد صمد حسيني
سردبیر:  ناصر صنوبر
:تارگاه  http://jiba.tabrizu.ac.ir
رایانامه:  jiba@tabrizu.ac.ir
کد ISSN:  2588-5057
نوع نشریه:  فصلنامه