برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله ايراني ماهي شناسي
 11 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ايراني ماهي شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ماهي شناسي ايران
مدیرمسئول:  دكتر يزدان كيواني
سردبیر:  پروفسور حميدرضا اسماعيلي
:تارگاه  http://ijichthyol.org/index.php/iji
رایانامه:  HRESMAEILI22GMAIL.COM
نشانی:  گروه شيلات، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، 838111-84156، ايران
کد ISSN:  2383-1561
نوع نشریه:  فصلنامه