برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه سيستم هاي جبري
 9 دوره 
عنوان نشریه:  سيستم هاي جبري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي شاهرود
مدیرمسئول:  احمد نزاكتي رضازاده
سردبیر:  ابراهيم هاشمي
:تارگاه  http://jas.shahroodut.ac.ir
رایانامه:  JAS@SHAHROODUT.AC.IR
تلفن:  32392204 (023)
نشانی:  شاهرود، چهارراه هفت تير، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتي شاهرود، پژوهشگاه فناوري هاي نوين، دفتر پژوهش هاي علمي
کد ISSN:  2345-5128
نوع نشریه:  دو فصلنامه