برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه بهره برداري و اتوماسيون در مهندسي قدرت
 1 دوره
عنوان نشریه:  بهره برداري و اتوماسيون در مهندسي قدرت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه محقق اردبيلي
مدیرمسئول:  پروفسور حسین شایقی
سردبیر:  پروفسور حیدرعلی شایانفر
تلفن:  045- 33512910
نمابر:  045 - 33512904
کد ISSN:  2322-4576
نوع نشریه:  دو فصلنامه