نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تغذيه آبزيان
 4 دوره 
عنوان نشریه:  تغذيه آبزيان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گيلان
مدیرمسئول:  دكتر مسعود ستاري
سردبیر:  دكتر بهرام فلاحتكار
:تارگاه  https://janb.guilan.ac.ir/
رایانامه:  msattari647@gmail.com
نشانی:  رشت، كيلومتر 5 جاده رشت-تهران، دانشگاه گيلان، دانشكده علوم كشاورزي، دفتر مجلات تخصصي دانشكده
کد ISSN:  2383-4412
نوع نشریه:  دو فصلنامه