نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

ماهنامه مهندسي ساخت و توليد ايران
 19 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي ساخت و توليد ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران
مدیرمسئول:  دكتر غلامحسين لياقت
سردبیر:  دكتر غلامحسين لياقت
:تارگاه  http://www.iranjme.ir
تلفن:  88220216 (021)
نمابر:  88220216 (021)
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، اتاق 18-4
کد ISSN:  2476-504x
نوع نشریه:  ماهنامه