مشخصات نشريه:  

ماهنامه مهندسي ساخت و توليد ايران
 4 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي ساخت و توليد ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران
مديرمسئول:  دكتر غلامحسين لياقت
سردبير:  دكتر غلامحسين لياقت
تارگاه:  http://www.iranjme.ir
تلفن:  88220216 (021)
نمابر:  88220216 (021)
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، اتاق 18-4
كد ISSN:  2476-504x
نوع نشريه:  ماهنامه