برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هيدروژئولوژي
 3 دوره 
عنوان نشریه:  هيدروژئولوژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دكتر احمد جهانگيري
سردبیر:  دكتر اصغر اصغري مقدم
:تارگاه  https://hydro.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  Hydrogeology_tabriz@yahoo.com
تلفن:  33392623 (041)
نشانی:  تبريز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، دانشكده علوم طبيعي، دفتر مجله هيدروژئولوژي
کد ISSN:  2588-3011
نوع نشریه:  فصلنامه