نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند
 9 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  لعيا الفت
سردبیر:  كامران فيضي
:تارگاه  http://ims.atu.ac.ir
رایانامه:  imj@atu.ac.ir
تلفن:  44737510 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد همت، بلوار دهكده المپيك، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده مديريت و حسابداري
کد ISSN:  1735-112x
نوع نشریه:  فصلنامه