برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي زبان و ترجمه فرانسه
 1 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي زبان و ترجمه فرانسه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا فارسيان
سردبیر:  دكتر محمودرضا گشمردي
:تارگاه  https://rltf.um.ac.ir/
رایانامه:  rfuf@um.ac.ir
تلفن:  38806725 (051)
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد
کد ISSN:  2322-1569
نوع نشریه:  دو فصلنامه