برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات جمعيتي
 4 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات جمعيتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور
مدیرمسئول:  دكتر محمدجلال عباسي شوازي
سردبیر:  دكتر محمدجلال عباسي شوازي
:تارگاه  http://jips.psri.ac.ir/
رایانامه:  ipsjournal@psri.ac.ir
تلفن:  88749967 (021)
نمابر:  88502575 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، پلاك 5، كدپستي: 1531635711
نوع نشریه:  دو فصلنامه