برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زمين ساخت
 1 دوره
عنوان نشریه:  زمين ساخت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بيرجند
مدیرمسئول:  دكتر محمودرضا هيهات
سردبیر:  دكتر محمدمهدي خطيب
تارگاه:  http://tectonics.birjand.ac.ir
نوع نشریه:  فصلنامه