برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر
 10 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر مهدي رزاقي كاشاني
سردبیر:  دكتر محمدرضا اميدخواه نسرين
:تارگاه  https://arcpe.modares.ac.ir/
کد ISSN:  2588-5316
نوع نشریه:  فصلنامه