نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات باستان شناسي پارسه
 4 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات باستان شناسي پارسه
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري
مدیرمسئول:  دكتر مرتضي حصاري
سردبیر:  دكتر مرتضي حصاري
رایانامه:  mbp.journal@GMAIL.COM
تلفن:  66964065 - 021
نمابر:  66964065 - 021
نشانی:  تهران، خيابان امام خميني، خيابان باستيون، بن بست وكيل الدوله، پلاك 4، واحد 8، كدپستي: 1113855468
کد ISSN:  2645-5048
نوع نشریه:  فصلنامه