برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه خشك بوم
 17 دوره 
عنوان نشریه:  خشك بوم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه يزد
مدیرمسئول:  دكتر حميدرضا عظيم زاده
سردبیر:  دكترمحمدرضا اختصاصي
:تارگاه  http://aridbiom.yazd.ac.ir
رایانامه:  aridlandj@yazduni.ac.ir
تلفن:  38210698 (035)
نمابر:  38210698 (035)
صندوق پستی:  89195-741
نشانی:  يزد، دانشگاه يزد، پژوهشكده مناطق خشك و بياباني، دفتر مجله
کد ISSN:  2008-790x
نوع نشریه:  فصلنامه