برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت فرهنگي
 34 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت فرهنگي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر سيدرضا صالحي اميري
سردبیر:  دكتر كريم حمدي
:تارگاه  http://jcm.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  cultural.management@srbiau.ac.ir
تلفن:  44869665 (021)
نمابر:  44869665 (021)
نشانی:  تهران، بالاتر از ميدان پونك، انتهاي بلوار اشرفي اصفهاني به سمت حصارك، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده مديريت و اقتصاد، دفتر مجله
کد ISSN:  2008-3327
نوع نشریه:  فصلنامه