برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و تحقيقات هوافضا
 2 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و تحقيقات هوافضا
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر حسين شاهوردي
سردبیر:  دكتر محمد طيبي رهني
:تارگاه  http://jasr.srbiau.ac.ir/
تلفن:  44865121 (021)
نمابر:  44865121 (021)
صندوق پستی:  14155-4933
نشانی:  تهران، انتهاي اشرفي اصفهان، به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده مهندسي مكانيك و هوافضا
نوع نشریه:  فصلنامه