نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه خط مشي گذاري عمومي در مديريت (رسالت مديريت دولتي)
 38 دوره 
عنوان نشریه:  خط مشي گذاري عمومي در مديريت (رسالت مديريت دولتي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر ناصر ميرسپاسي
سردبیر:  دكتر كرم اله دانش فرد
:تارگاه  http://ijpa.srbiau.ac.ir
رایانامه:  ijpa@srbiau.ac.ir
تلفن:  44869701 (021)
نمابر:  44868701 (021)
نشانی:  تهران، ميدان پونك، بزرگراه اشرفي اصفهاني، به طرف حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده مديريت و اقتصاد، دفتر مجله مديريت دولتي
کد ISSN:  2228-7965
نوع نشریه:  فصلنامه